W kwietniu czeka nas uroczysta sesja Rady Miejskiej [PLAN OBRAD]

7 kwietnia odbędą się obrady XIX sesji Rady Miejskiej. Tym razem posiedzenie będzie miało charakter uroczysty.

 

 

 

Sesja rozpocznie się 7 kwietnia o godzinie 15:00 w Gościńcu nad Gopłem przy ul. Grodztwo 43b.

 

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie  obrad  XIX sesji  i stwierdzenie  quorum.

2. Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3. Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XVIII sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Składanie interpelacji i zapytań.

7. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

8. Wręczenie panu Lesławowi Tarnowskiemu Odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.

9. Uhonorowanie mieszkańców Gminy Kruszwica za godną postawę obywatelską.

10. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom za wyniki osiągnięte w 2015r. oraz   

uhonorowanie  stypendystów,  którzy  otrzymali  wsparcie  finansowe  z  tytułu  realizacji    

Lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży.

11. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. 

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie  zmian  w  budżecie  Gminy  Kruszwica  na  rok 2016.

13. Podjęcie   uchwały  w   sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy Kruszwica  na  lata 2016-2023.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz