Urząd Miejski: Burmistrz Kruszwicy nie mógł odmówić wydania zgody na rozbudowę obiektu przy ul. Podzamcze

W internecie doszło do poważnej dyskusji na tematy związane z rozbudową obiektu przy ul. Podzamcze. Nie od dziś wiadomo, że  dotychczasowy Zajazd u Piasta Kołodzieja zmieni swoje oblicze. Część mieszkańców za obecny stan rzeczy obwinia kruszwicki urząd.  Magistrat w odpowiedzi na zarzuty zabiera głos w sprawie.

 

Jak informuje Urząd Miejski przy ul. Nadgoplańskiej działka, na której powstaje inwestycja jest obszarem prywatnym, którego właściciel spełnił wymogi formalne co do tworzącej się zabudowy.

-Właściciel zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrócił się do tutejszego Urzędu z wnioskiem  o wydanie decyzji o warunkach zabudowy określającym ogólne parametry budynku.  Projekt decyzji o warunki zabudowy został uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,  Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- przekazuje Joanna Dzikowska z Urzędu Miejskiego w Kruszwicy.

Okazuje się, że odmowa wydania zgody na rozbudowę obiektu byłaby równoznaczna ze złamaniem prawa. 

-W związku ze spełnieniem przez inwestora wszystkich formalności Burmistrz Kruszwicy nie mógł, zgodnie z prawem, odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,  którą wydaje Starosta Inowrocławski. Na tym etapie wymagane jest uzgodnienie projektu budowlanego  przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który decyduje o ostatecznym wyglądzie budynku.  Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor musi dołączyć projekt budowlany wraz z opiniami,  uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami  wymaganymi przepisami szczególnymi m.in. decyzję o warunkach zabudowy-tłumaczy Joanna Dzikowska. 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz