Tomasz Łaszkiewicz zaprasza na obchody 350.rocznicy bitwy pod Mątwami

Ku pamięci i przestrodze! Polskie Towarzystwo Historyczne przygotowuje obchody 350. rocznicy bitwy pod Mątwami.

 

        Bitwa do której doszło 13 lipca 1666 r. w rejonie przeprawy przez Noteć była kulminacją wojny domowej wywołanej przez rokosz hetmana Jerzego Lubomirskiego. W pamięci historycznej zapisała się jako jaskrawy przykład braku pohamowania w wewnętrznych konfliktach politycznych. Rzeź jakiej dokonali rokoszanie na wojskach królewskich pochłonęła ok. trzy tysiące ofiar. Przypadająca w tym roku 350. rocznica bitwy jest właściwą okazją do przypomnienia i upamiętnienia tego smutnego wydarzenia.

Dlatego też, jako organizacja powołana m.in. do podnoszenia poziomu świadomości historycznej, podjęliśmy działania zmierzające do zorganizowania odpowiednich obchodów.Już w roku ubiegłym przeprowadziliśmy rozległe kwerendy i badania terenowe dotyczące wydarzeń sprzed trzech i pół wieku. Przygotowaliśmy szczegółowy program obchodów, wystąpiliśmy też o stosowny patronat honorowy. O szczegółach poinformujemy podczas otwartego spotkania Polskiego Towarzystwa Historycznego, na które zapraszamy przedstawicieli mediów oraz wszystkich zainteresowanych. Prezes Oddziału PTH   – dr hab. Tomasz Łaszkiewicz wygłosi też prelekcję pt. „Mątew już nie ma!”. Powołamy ponadto Komitet Społeczny, do którego chcemy zaprosić przedstawicieli lokalnych władz samorządowych i administracyjnych, uczestników życia społeczno-politycznego oraz przedsiębiorców. Spotkanie odbędzie się w środę, 16 marca 2016 r., o godz. 17.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Raz jeszcze zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się nie tylko do poszerzenia wiedzy historycznej, ale również skłonią do głębszej refleksji nad współczesnym życiem publicznym, kulturą i stylem uprawiania polityki. Jesteśmy przekonani, że partykularne interesy różnych grup społecznych czy politycznych winny ustępować miejsca wartościom ponadczasowym, do których zaliczamy dobro Ojczyzny, legalizm, poczucie wspólnoty narodowej, sprawiedliwości i uczciwości. W imię tych wartości potrzeba nam w życiu publicznym więcej umiaru i dystansu do polityki, aby wojna domowa, która była naszym udziałem przed   350 laty, nigdy więcej nie mogła się powtórzyć.

 

 

 

 

                                                                                         

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz