Na co środki finansowe wydadzą Chrosno,Gocanowo,Gocanówko oraz Grodztwo?

Na co wydadzą środki z Funduszu Sołeckiego poszczególne sołectwa naszej gminy? Zapraszamy do codziennego przeglądu zaplanowanych na rok 2016 wydatków.

 

Dla Chrosna dofinansowanie na rok 2016 wyniesie 11 200 złotych. Dzięki tym środkom finansowym sołectwo planuje uporządkowanie terenu zieleni znajdującej się na działce 44/2 w kwocie 1 tysiąca złotych, zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki w kwocie 300 zł oraz zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy za kwotę 2400 złotych oraz organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla mieszkańców sołectwa w kwocie 1 tysiąca złotych.  Inwestycją o charakterze majątkowym dla sołectwa Chrosno będzie zakup kosiarki samobieżnej. Na ten cel sołectwo planuje przekazać 6 500 złotych.

Sołectwo Gocanowo w roku 2016 ma do dyspozycji 13 899 złotych. W planowanych wydatkach przewidziano zakup pojemnika na śmieci za kwotę 1000 złotych. W sołectwie przewidziano również dwa wydatki o charakterze majątkowym. Należy do nich zakup kontenera z przeznaczeniem na pomieszczenia gospodarcze przy świetlicy w Gocanowie za kwotę 3600 złotych oraz budowę placu zabaw w Gocanowie. Cel ten ma pokryć 4400 złotych. Z pozostałych wydatków o charakterze bieżącym  planuje się zakupić wyposażenie i artykuły pomocne w utrzymaniu świetlicy za kwotę 1599 złotych oraz zorganizować spotkania integracyjno-kulturalne. Na ten cel przewiduje się przekazać odpowiednio 700 i 1500 złotych.

W Gocanówku mieszkańcy mają do dyspozycji 11 553 złotych.  Sołectwo kwotę tą planuje przekazać na remont dróg gminnych w kwocie 1 tysiąca złotych, wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w Gocanówku w dwóch kwotach 7138 i 415 złotych oraz wykonanie boiska do gry w siatkówkę w kwocie 3 tysięcy złotych.

Sporym dofinansowaniem cieszyć może się Sołectwo Grodztwo. Otrzyma ono 27 709 złotych. W planach sołectwa przewidziano remont dróg gminnych na kwotę 10 tysięcy złotych, wykaszanie poboczy dróg na kwotę 5 tysięcy złotych, zakup wyposażenia i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy w kwocie 6 709 złotych oraz organizację spotkań kulturalnych dla mieszkańców sołectwa. Na ten cel planuje się przekazać 6 tysięcy złotych.

 

 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz