III MIEJSKO-GMINNY KONKURS POETYCKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „STROFY ZNAD GOPŁA”

III Miejsko-Gminny Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży "Strofy znad Gopła". Zobacz regulamin.

III MIEJSKO-GMINNY  KONKURS  POETYCKI

 

DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „STROFY ZNAD GOPŁA”

 

ORGANIZOWANY W RAMACH

 

XXVIII  OGÓLNOPOLSKICH LITERACKICH SPOTKAŃ POKOLEŃ

 

 KRUSZWICA-KOBYLNIKI 2016

 

 

 

Organizatorzy:

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

 

Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy

 

 

 

 

 

Współorganizatorzy:

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy

 

Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy

 

Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu

 

„Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”

 

                                               REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

I. Cele konkursu:

 

promocja młodych twórców,

pobudzanie wrażliwości poetyckiej,

inspirowanie do aktywności twórczej,

rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania.

 

II Zasady konkursu:

 

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat (z terenu miasta i gminy Kruszwica).

W nadesłanym zestawie wierszy każdy tekst musi być opatrzony godłem (pseudonimem). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem. W kopercie na kartce formatu A4 trzeba podać dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, wiek autora, godło oraz dołączyć następującą treść: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu i publikację  tekstów w czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie  3 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce formatu A4, w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy). Zestawy wierszy (dla trzech jurorów) należy spiąć za pomocą zszywacza.

Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Tematyka wierszy jest dowolna. Mile widziany będzie tekst dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone na konkursu muszą stanowić pracę własną autora i nie mogą być wcześniej oceniane i nagradzane oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane  utwory  poetyckie winny być napisane wyłącznie 

w języku polskim.

 

 

III. Uwagi organizacyjne:

 

organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów,

w sprawach spornych niezawartych w regulaminie konkursu decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury,

nadesłane zestawy niezgodne z zasadami regulaminu: zawierające więcej niż 3 teksty lub opisane danymi osobowymi, znakami nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie,

jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze wiersze w trzech kategoriach wiekowych:

ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 8 września 2016 podczas otwarcia XXVIII Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Pałacu w Kobylnikach,

o wynikach konkursu organizatorzy powiadomią tylko laureatów (telefonicznie i mailem),

I KATEGORIA: szkoły podstawowe,

 

II KATEGORIA: szkoły gimnazjalne,

 

III KATEGORIA: szkoły ponadgimnazjalne.

 

Teksty należy nadsyłać pocztą do 20 lipca 2015 roku na adres:

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

 

im. Stanisława Przybyszewskiego

 

ul. Rybacka 22

 

88-150 Kruszwica

 

(wiersze można również dostarczyć osobiście do biblioteki) z dopiskiem: Konkurs poetycki „Strofy znad Gopła” (decyduje data stempla pocztowego).

 

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: koordynator XXVIII OLSP

 

Krystyna Wulert - KPCK, tel. 52 585 15 01 do 03,  692 315 658, 

 

e-mail:krystyna.wulert@kpck.pl

 

Informację o konkursie można uzyskać na: blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy (http://bibliotekakruszwica.blogspot.com), stronach internetowych: www.kruszwica.um.gov.pl, Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy (http://www.ckis-ziemowit.pl) oraz portalu Moja Kruszwica.pl

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz