Wybrano dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania. Był „bezkonkurencyjny”

Do wiadomości publicznej podano nazwisko nowego dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania. Startując w konkursie można określić go mianem „bezkonkurencyjnego". Jako jedyny spełniał bowiem postawione w konkursie wymagania.

 

Pod koniec grudnia doszło do poważnych zmian w strukturze kruszwickiego ratusza. Z pracą na stanowisku wiceburmistrza rozstał się Mikołaj Bogdanowicz oraz wieloletni samorządowiec Marek Stręk. Jego miejsce miał zająć obecny dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Wychowania Bogdan Hałasa. To właśnie na stanowisku Hałasy pojawił się w ten sposób wakat.

Na początku stycznia rozpisano konkurs na dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania. Według informacji podanych w konkursie niezbędne będzie posiadanie pięcioletniego stażu pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z zakresem obowiązków wykonywanych na stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu, w tym 3 lata na stanowisku kierowniczym w jednostce organizacyjnej realizującej zadania określone w ustawie o systemie oświaty, posiadanie wykształcenia wyższego drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku administracja, ekonomia lub prawo oraz znajomość przepisów prawa oświatowego, finansowego i samorządowego.

Zainteresowani stanowiskiem mieli czas zgłaszać swoje aplikacje do 22 stycznia. Według udostępnionych informacji wynika, że nowym dyrektorem Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy będzie Marcin Piotrowski zam. w Kruszwicy. Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej "oceniając kandydata, komisja sprawdziła jego wiedzę na temat zagadnień wchodzących w zakres zadań dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania oraz predyspozycje gwarantujące rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków".

-Pan Marcin Piotrowski posiada wykształcenie wyższe prawnicze, ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa pracy oraz kurs m.in. z zakresu rachunkowości budżetowej. Wykazał się znajomością przepisów prawa oświatowego, finansowego i samorządowego. Ważnym atutem jest również kilkunastoletni staż pracy na stanowisku Naczelnika Wydziału Organizacyjnego w Kuratorium Oświaty i Wychowania, a także umiejętność współpracy i kierowania zespołem ludzi- czytamy w uzasadnieniu.

Marcin Piotrowski był jedyną osobą spełniającą wymagania formalne w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz