W Zespole Oświaty i Wychowania ruszy bezpłatna pomoc prawna [PORADNIK]

Od stycznia na obszarze powiatu inowrocławskiego ruszają punkty, w których dyżurują prawnicy. To w nich można uzyskać bezpłatne porady prawne. 

 

Jak informuje Gmina Kruszwica punkty, w których świadczona jest  darmowa pomoc prawna zostały usytuowane w gminach: Pakość, Janikowo, Inowrocław, Kruszwica, Gniewkowo oraz w budynku Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają w nich: adwokaci i radcy prawni, doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego (z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Z tych bezpłatnych porad może skorzystać osoba fizyczna, której w okresie minionego roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, albo która uzyskała zaświadczenie kombatanckie lub posiada ważną legitymację weterana, a także osoby które nie ukończyły 26 lat lub ukończyły lat 65. Z pomocy takiej będą mogły także skorzystać osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w  sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pomoc prawna będzie polegała na poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, a także wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego. Ponadto prawnicy pomogą w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym. Osoby uprawnione będą mogły także liczyć na pomoc w  sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Warto pamiętać, że osoby udzielające nieodpłatnej pomocy prawnej nie będą pełnić funkcji pełnomocnika przed sądem.

W Gminie Kruszwica bezpłatne porady prawne można uzyskać  w Zespole Oświaty i Wychowania przy ul. Rybackiej 20 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 11:30.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz