Sesja Rady Miejskiej już 28 stycznia. Zobacz proponowany porządek obrad [PLAN OBRAD]

28 stycznia o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Niepodległości odbędą się obrady XVI sesji Rady Miejskiej w Kruszwicy. Zobacz proponowany porządek obrad.

 

1. Otwarcie obrad XVI sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad- podjęcie uchwały.

3. Przyjęcie protokółu z obrad XV sesji- podjęcie uchwały.

4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi Burmistrza n a interpelacje i wnioski złożone w trakcie XV sesji.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2016-2023.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Przedszkolu Samorządowemu nr 1 w Kruszwicy imienia „Nad Gopłem”.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej 

w Rusinowie 20.

14. Wolne wnioski i zapytania.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz