PIT 2015: Będzie okazja przekazać 1% na Organizację Pożytku Publicznego

Do końca lutego pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi PIT – 11, na podstawie którego pracownik rozlicz się z Urzędem Skarbowym. (Gdy ostatni dzień lutego przypada w weekend termin wydłuża się do 2 marca.) Warto już teraz zastanowić się czy przekazać 1% podatku na Organizację Pożytku Publicznego. 

 

 Czym jest OPP?

Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz osoby prawne, jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 - Przekazanie jednego procenta podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nic nas nie kosztuje, jest za to ogromnym wsparciem dla pozarządówek, dla których liczy się każda podarowana złotówka. - zachęca marszałek Piotr Całbecki.

 Dlaczego warto przekazać 1% na OPP?

 9 listopada 2015 roku został utworzony państwowy Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Jego celem jest dofinansowanie OPP na zasadzie równania szans. Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Wynika z tego, że jeżeli nie zadecydujemy sami, którą organizację pożytku publicznego wesprzeć to ten 1% trafi do państwowego Funduszu i zadysponuje nim ministerstwo.

Z roku na rok liczba podatników, którzy samodzielnie decydują o części swojego podatku rośnie. Aby przekazać 1% swojego podatku wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS i nazwę organizacji, którą wspieramy.

Uwaga! Zanim wpiszemy numer KRS – upewnijmy się, że wybrana przez nas organizacja znajduje się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2015 rok. Może się okazać, że organizacja, którą wspieraliśmy od lat, w tym roku nie znalazła się w wykazie. Wówczas nie możemy jej przekazać 1% podatku.

 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz