Sesja już 29 grudnia. Zobacz proponowany porządek obrad

29 grudnia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul.  Niepodległości w Kruszwicy odbędzie się sesja XV Rady Miejskiej. Zobacz proponowany porządek obrad.

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie  obrad  XV sesji  i stwierdzenie  quorum.

2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XIV sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XIII i XIV sesji.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2015-2023.

10. Przyjęcie budżetu Gminy Kruszwica na rok 2016.

    - wystąpienie Burmistrza Kruszwicy,

    - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

    - koreferat Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

    - dyskusja nad budżetem,

    - podjęcie uchwały.

11. Przyjecie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2016-2023.

   - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

   - podjęcie uchwały.

12. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii na rok 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność  dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kruszwicy.                               

14. Podjęcie uchwały w sprawie przedstawiciela Gminy Kruszwica w Radzie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej        

w Kruszwicy na I półrocze 2016 rok.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz