Kruszwicki samorząd uspokoił nastroje. Andrzej Kowalski pozostaje sołtysem

Dotychczas spokojny Sławsk Wielki musi rozwiązać liczne problemy oraz konflikty. Swoje rozczarowanie przeżył ostatnio wieloletni działacz i sołtys Andrzej Kowalski.

 

O tym, że we wsi zaczęło się robić niespokojnie, nie trzeba nikogo przekonywać. Najpierw liczącą kilkuset mieszkańców miejscowość rozpalił konflikt między proboszczem a częścią społeczeństwa korzystającego z wody na cmentarzu w Sławsku Wielkim. Kontrowersje wywołał pomysł miejscowego kapłana, aby kran przy studni znajdującej się na cmentarzu zakręcić. Jak informował sołtys wsi Andrzej Kowalski, rzecz rozbijała się o to, kto będzie płacił za użytkowaną wodę.

Groźnie zrobiło się jednak później. Podczas jednego z zebrań wiejskich nie dopuszczano do głosu sołtysa, a także nie chciano wpuścić na salę radnego tego okręgu Tomasza Łożyńskiego. Jego ewentualny wstęp na świetlicę poddano niespotykanej dotychczas "procedurze" głosowania.

Obiektem emocji stały się również kierowane przez Piotra Fołdę do kruszwickiego magistratu pisma w sprawie wydatków dotyczących funduszu sołeckiego. Kandydat na radnego Rady Miejskiej w wyborach 2014 zwrócił się na piśmie po odpowiedź czy środki sołeckie mogą być wydatkowane na zakup poczęstunku podczas imprez integracyjnych, czy też kulturalnych.

Tymczasem w publicznych treściach na profilu byłego kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego mnożyły się krytyczne opinie wobec kruszwickiego samorządu. Lokalna prasa poinformowała natomiast, że o sprawie zaczyna się mówić jako o „Aferze kiełbasowej". Nie zgodził się z tym sam zainteresowany, przesyłając do naszej redakcji oświadczenie, w którym stwierdził, że o żadnej aferze mówić nie można, a artykuł przedstawia go „w negatywnie- humorystycznym” świetle.

W piśmie wyjaśniającym magistrat poinformował, że wydatki na zakup artykułów spożywczych ze środków sołeckich mogą być realizowane, jeśli „służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju Gminy". Urząd nie sprzeciwia się takim pomysłom " jeśli wydatki na zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku lub samego poczęstunku w formie usługi [...] są niezbędne do realizacji danego przedsięwzięcia". Tego typu zakupy muszą jednak spełniać określone kryteria. „Celowość realizacji [...] musi być szczegółowo opisana w uzasadnieniu wniosku sołeckiego, który musi zostać przekazany Burmistrzowi Kruszwicy w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy"-czytamy w treści odpowiedzi urzędu, który został udostępniony przez Piotra Fołdę.

Konflikty małe i duże miały wpływ na to, aby wieloletni działacz Andrzej Kowalski rozważał rezygnację z funkcji sołtysa Sławska Wielkiego. Zapytany wczoraj o komentarz do tej sytuacji poinformował, że na razie funkcję będzie pełnić nadal.  Niewątpliwe rozbudzone nastroje uspokoił fakt, że na zebraniu pojawił się Burmistrz Kruszwicy, przedstawiciele magistratu oraz naszego serwisu. Podczas zebrania debatowano nad środkami funduszu sołeckiego.

Do tematu związanego z zebraniem wiejskim powrócimy dziś wieczorem.

 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz