Szkoła Podstawowa nr 1: Za symbol najważniejszych wartości, tradycji, wierności, honoru i męstwa uznawany jest sztandar [KOMENTARZ]Szkoła Podstawowa nr 1 w Kruszwicy poinformowała o konieczności naprawy, bardzo ważnego dla społeczności szkolnej i kruszwickiej, zniszczonego płatu oraz drzewca sztandaru placówki. Poniżej prośba placówki o wsparcie finansowe w tym zakresie.

Każdy człowiek posługuje się symbolami. W naszej kulturze symbole są pewnymi znakami umownymi, które mogą mieć różne znaczenia. Za symbol najważniejszych wartości, tradycji, wierności, honoru i męstwa uznawany jest sztandar. Stanowi on znak państwa, jednostki wojskowej, organizacji, kościoła lub szkoły.

Kardynał Stefan Wyszyński mówił: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”. 

W szkole oddajemy mu cześć podczas najważniejszych wydarzeń: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, święto Patrona, uroczystości patriotyczno-religijne, święta narodowe oraz inne uroczyste apele. Niezwykłe wyróżnienie, zaszczyt i przywilej spotyka osoby, które wchodzą w skład pocztu sztandarowego.

Chorągiew Szkoły Podstawowej nr 1im. Jana Kasprowicza w Kruszwicy ma niezwykłą historię. Znamy ją między innymi z wpisu do kroniki  z roku szkolnego 1936/1937:  „Opieka Rodzicielska ufundowała dla szkoły piękny sztandar haftowany, z Białym Orłem na jednej i symbolem nauki i nazwą szkoły na drugiej stronie. Poświęcenie  sztandaru odbyło się bardzo uroczyście w obecności chrzestnych, rodziców i dzieci. Drzewiec dwuczęściowy  i okucie wykonała bezinteresownie tutejsza Cukrownia."  

W zasobach Inowrocławskiej Biblioteki Cyfrowej można odnaleźć notatkę zamieszczoną w Dzienniku Kujawskim z 2 maja 1937 roku: „ – Uroczystość szkolna. Onegdaj odbyło się poświęcenie sztandaru szkolnego szkoły im. Jana Kasprowicza, który ufundowany został przez opiekę Rodzicielską tejże szkoły. Podniosłą tą uroczystość poprzedziło nabożeństwo  w kościółku św. Teresy. Podczas mszy św. poświęcony został sztandar przez ks. Łoja, który w treściwym przemówieniu przedstawił dzieciom, czym dla nich sztandar być powinien.  Po nabożeństwie udała się młodzież wraz z gronem nauczycielskim, chrzestnymi sztandaru i członkami Opieki na salę p. Rucińskiego, gdzie odbyła się uroczysta akademia, którą podniosły śpiewy i deklamacje dzieci. Najpiękniejszą chwilą było wręczenie sztandaru przez prezesa Opieki Rodzicielskiej p. Fr. Drożdżyńskiego, kierownikowi szkoły p. Jackowiakowi, który w gorących słowach podziękował Opiece Rodzicielskiej za sztandar. Uroczystość zakończono wspólnym śpiewem „Boże coś Polskę”.

We wrześniu 1939 roku zawierucha wojenna uniemożliwiła dzieciom naukę. W Szkole Powszechnej nr 1 w Kruszwicy przy ulicy Kasprowicza zakwaterowano wojsko niemieckie. W tym czasie okupant wydał rozkaz zniszczenia wszystkich znaków i symboli uosabiających Rzeczpospolitą Polską. Jan Chojnacki,  ówczesny woźny kruszwickiej szkoły, odznaczył się ogromną odwagą. Z narażeniem życia przechował sztandar szkoły, wbrew rozkazowi okupanta, aby go spalić. W ten sposób chorągiew naszej szkoły stała się symbolem odwagi, ciągłości i trwania. 

Weterani II wojny światowej, 18 czerwca 2013 roku, udekorowali Sztandar Szkoły odznaką ,,Za Zasługi Dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych".

 W uzasadnieniu tego zaszczytnego wyróżnienia czytamy: „Za wytrwałość i skuteczność 
w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji.”

 Każdy sztandar jest jedyny. Nie ma dwóch jednakowych. Na awersie naszego sztandaru znajduje się otwarta książka rozjaśniona blaskiem kaganka i otoczona zielonym laurem. Są to symbole nauki. Jest też napis w kolorze żółtym z pełną nazwą szkoły:

„Publiczna Szkoła Powszechna nr. 1. im. Jana Kasprowicza. W Kruszwicy 1937.” Lewa strona sztandaru nawiązuje do symboliki naszej Ojczyzny: na czerwonym tle znajduje się godło Polski. Wokół niego umieszczone są słowa:”BÓG I OJCZYZNA CNOTA I NAUKA”. Powyżej godła znajduje się wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Metalowy Orzełek wieńczy drzewiec sztandaru. Osiemdziesiąt lat istnienia naszego sztandaru, towarzyszenie wielu pokoleniom dzieci i młodzieży podczas niezliczonej liczby uroczystości, zaznaczyło się niekorzystnie na fizycznym stanie naszej chorągwi. Należało wykonać naprawę bardzo zniszczonego płatu oraz drzewca.


Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz