Będą kontrolować zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków


Urząd Miejski w Kruszwicy przypomina o konieczności złożenia druku zgłoszenia do ewidencji posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 


- Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy pok. nr 21. Wypełnione  druki prosimy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego pok. nr 30, przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplańska 4, 88 – 150 Kruszwica lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: um@kruszwica.um.gov.pl- podają urzędnicy.

Urząd Miejski w Kruszwicy informuje również, że w w najbliższym czasie pracownicy Zespołu ds. utrzymania czystości i porządku w gminie Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. 

W pierwszej kolejności będą kontrolowani właściciele nieruchomości, którzy nie złożyli druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego lub nie posiadają  aktualnej zawartej umowy na odbieranie nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani  do udokumentowania w formie umowy, korzystania z usług wykonywanych przez uprawnionego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od obowiązków gromadzenia nieczystości ciekłych i pozbywanie się ich zgodnie z wymogami ustawy, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny do 5000,00 zł.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz