Bartłomiej Grabowski o uroczystości Bożego Ciała przed wojną w Ostrowie i Brześciu.Czy uroczystości Bożego Ciała  przed wojną bardzo odbiegały od tych dzisiejszych? W jaki sposób krew i ciało Chrystusa czcili ówcześni parafianie? Odpowiedź przedstawiło na swojej stronie Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne.


Bartłomiej Grabowski
Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne

Święto Oktawy Bożego Ciała w czerwcu 1937 roku, parafianie brzescy wraz ze swym proboszczem księdzem Ziarniakiem rozpoczęli uroczystą procesją w kościele, w Ostrowie nad Gopłem. Ksiądz Ziarniak uroczystą sumę rozpoczął o godzinie 10:00, potem zabrzmiały dzwony kościoła co było znakiem dla drugiej barwnej procesji, która przeszła przez wieś Ostrowo do ołtarzy ustawionych przy pałacu dr. Trzcińskiego a także domach dominialnych i kostnicy. 

Na czele procesji szły dzieci szkolne i wychowawcy, organizacje zawodowe i kościelne. Za celebransem ks. prob. Strechlem postępowali panowie z patronatu i rada parafialna oraz tłum wiernych obydwu parafii.Uroku dodawała przystrojona, brukowana ulica. Pierwsze trzy ewangelie odśpiewał ks. prob. Ziarniak, a ostatnią ks. prob. Strechl po czym udzielił celebrans błogosławieństwa.


Niemniej uroczyście obchodziła parafia brzeska w ostatnią niedzielę – święto Jezusa Eucharystycznego. Udział w tej uroczystości wzięli parafianie z Ostrowa ze swym proboszczem ks. Strehlem. Po sumie procesja ruszyła do pałacu państwa Miechów, ogrodu pana Balona, domu dominialnym i przy bramie cmentarnej. 

Wcześniej przechodząc przez wieś. ks. celebrans Strehl niósł nową monstrancję Najśw. Sakrament w kolejnej asyście prowadzili przedstawiciele wszystkich stanów, a szpaler utrzymywała Ochotnicza Straż Pożarna z Jerzyc.

 Trzy ewangelie odśpiewał ks. prob. Ziarniak, czwartą ks. prob. Strehl. Procesję zakończono podniosłym hymnem „Te Deum laudamus”.

Oprac. B. Grabowski, na podstawie Dziennik Kujawski z czerwca 1937 r., nr 129. Fot. 1) procesja Bożego Ciała nadesłane, czasy przedwojenne, 2) ksiądz Dobromir Ziarniak (1906-1985), w parafii brzeskiej od 1936 r. do wybuchu II wojny światowej.


Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz