"Panorama Kruszwicka" ma już 25 latMiesięcznik Samorządowy "Panorama Kruszwicka" obchodzi 25 urodziny. Pierwszy numer miesięcznika samorządowego pojawił się w kwietniu 1992 roku.

Powołany do życia w kwietniu 1992 roku Miesięcznik Samorządowy "Panorama Kruszwicka" obchodzi 25 lat istnienia. Inicjatorami organu prasowego samorządu byli Bogumił i Dorota Pronobisowie.

- Wiadomo, że prasa stanowi jeden z najważniejszych środków masowego przekazu. "Panorama Kruszwicka" włączając się w nurt czasopiśmiennictwa lokalnego opowiada się za samorządnością w szerokim tego słowa znaczeniu. Samorząd terytorialny obejmuje wszystkie osoby zamieszkałe w naszym mieście i gminie - pisał w pierwszym numerze "Panoramy" Bogumił Pronobis.

Decyzja o powołaniu na obszarze Kruszwicy została wydana 26 lutego 1992 roku uchwałą Rady Miejskiej. Na 26 radnych, 23 głosowało za, 3 postanowiło wstrzymać się od głosu.

- "Panorama Kruszwicka" będzie wydawana i rozpowszechniona pod stałym tytułem, w regularnych odstępach czasu tj. w połowie każdego miesiąca. Zajmie się aktualnymi wydarzeniami i problemami z różnych dziedzin, a swym zasięgiem obejmie historię, ludzie i zjawiska w szerszym kontekście - czytamy w numerze kwietniowym z 1992 roku.

Tytuł, formę i układ graficzny miesięcznika stworzyli redaktorzy Dorota i Bogumił Pronobis. Winietę gazety zaprojektowała natomiast Jolanta Czerwińska z Bydgoszczy.

- Trzymacie w rękach pierwszy numer "Panoramy Kruszwickiej", czasopisma, które w całości  poświęcone jest sprawom Kruszwicy i jej okolic. Będziecie Państwo mogą je kupić co miesiąc. Pragniemy, aby ten miesięcznik poruszał problemy kruszwiczan, prezentował lokalne władze, informował o tym, co się dzieje ja terenie naszej gminy, był miejscem kulturalnej dyskusji na temat, które nurtują każdego z nas - informowała na pierwszej stronie redakcja gazety.Grafika na pierwszej stronie przedstawiająca Kujawiankę w stroju świątecznym wykonana została przez artystę plastyka Romana Kaczmarka.

W ciągu 25 lat wydano łącznie 298 numerów. Miesięcznik zmieniał się wielokrotnie, tak pod względem wizualnym jak i wydawniczym. Od 1992 roku "Panoramę Kruszwicką" prowadzili Dorota i Bogumił Pronobisowie, Renata Skoczek, Paweł Wiśniewski oraz Jacek Kowalski. Od 2011 roku bezpośrednim wydawcą gazety jest Centrum Kultury i Sportu "Ziemowit". Redaktorem naczelnym jest zawsze dyrektor placówki.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz