27 kwietnia kolejne obrady Rady Miejskiej27 kwietnia odbędą się obrady XXXII sesji. Tym razem samorządowcy spotkają się o godzinie 14:00 w Restauracji "Zajazd u Piasta Kołodzieja" przy ul. Zamkowej 10 w Kruszwicy.Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie  obrad  XXXII sesji  i stwierdzenie  quorum.
2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.
3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXXI sesji- podjęcie  uchwały.
4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.
6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXXI sesji.
7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.
8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.
9. Uroczyste wręczenie nagród  sportowcom za wyniki osiągnięte w 2016r. oraz  
uhonorowanie  stypendystów,  którzy  otrzymali  wsparcie  finansowe  z  tytułu  realizacji  
Lokalnego  programu  wspierania  edukacji  uzdolnionych  dzieci  i  młodzieży.
10. Analiza stanu dróg i chodników po okresie zimowym oraz przedstawienie harmonogramu rzeczowo- finansowego i terminów napraw.
11. Informacja z realizacji Programu ochrony środowiska w Gminie Kruszwica za lata 2015
i 2016.
12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na 2017r.
14. Podjęcie uchwały sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica
na lata 2017 – 2030.
15. Podjęcie uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Inowrocławskiego na realizację zadań własnych powiatu  
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Bartłomieja w Sławsku Wielkim w 2017 r. na prace konserwatorskie.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kruszwica, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia  odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 położonego
w Kruszwicy przy ul. Osiedle Robotnicze 4.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału Gminy Kruszwica  w prawie własności
nieruchomości  położonej w miejscowości Łagiewniki 9.
20. Wolne wnioski i zapytania.
21. Zamknięcie obrad sesji.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz