Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2017 już na czwartkowej sesji Rady MiejskiejCo roku uchwałą Rady Miejskiej przyjęty zostaje program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Celem dokumentu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałanie bezdomności na obszarze gminy Kruszwica. Tym razem program na rok 2017 pojawi się w jednym z punktów sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w czwartek 30 kwietnia.


Realizacja programu odbywa się przy wzajemnej współpracy Urzędu Miejskiego w Kruszwicy, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Inowrocławiu, policji oraz upoważnionych przedstawicieli społecznych organizacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt.

Przygotowany na rok 2017 program obejmuje zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opieki nad wolno żyjącym kotami w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej sterylizacji albo kastracji zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach.

- Gmina Kruszwica zapewniła bezdomnych zwierzętom miejsce w schronisku zawierając stosowną umowę z panią Ewą Czajkowską prowadzącą takie schronisko pod nazwą "EKO SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT ZIELONE POLE" w miejscowości Golub-Dobrzyń. Ponadto gmina podpisała umowę z panem Longinem Siemińskim prowadzącym Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum  Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne, na sprawowanie opieki nad 19 bezdomnymi psami odebranymi i tam przebywającymi w 2014, 2015 i 2016 roku - czytamy w treści przygotowanego programu.

W dokumencie ujęto również informacje dotyczące finansowania zadań programu. W 2017 roku gmina zamierza na ten cel przekazać 100 tysięcy złotych. Kluczowy koszt to odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca w schronisku w tym obligatoryjna sterylizacja albo kastracja (70 tysięcy). 

Po 10 tysięcy kosztuje  poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt co oznacza głównie przygotowanie do adopcji (szczepienia, zabiegi weterynaryjne, kastracja i sterylizacja) oraz zabieg  sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właścicieli. 

Wśród wymienionych w programie celów znajduje się opieka i dokarmianie wolno żyjących kotów, utrzymanie w stałej gotowości pomieszczenia w gospodarstwie rolnym dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz inne usługi weterynaryjne, w tym usypianie ślepych miotów. fot. Pixabay

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz