II Miejsko-Gminny konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży "Strofy znad Gopła" [REGULAMIN]


II Miejsko-Gminny konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży "Strofy znad Gopła".Konkurs organizowany w ramach XXIX  OGÓLNOPOLSKICH LITERACKICH SPOTKAŃ POKOLEŃ KRUSZWICA-KOBYLNIKI 2017.


I. Cele konkursu:
promocja młodych twórców,
pobudzanie wrażliwości poetyckiej,
inspirowanie do aktywności twórczej,
rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania.
II. Zasady konkursu:
Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 10 do 17 lat (z terenu miasta
i gminy Kruszwica).
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 wierszy. Każdy tekst na osobnej kartce formatu A4, w 3 egzemplarzach (wydruk komputerowy). Zestawy wierszy (dla trzech jurorów) należy spiąć za pomocą zszywacza.
Na konkurs autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy. Tematyka wierszy jest dowolna. Mile widziany będzie tekst dotyczący Kruszwicy lub rejonu nadgoplańskiego. Wiersze zgłoszone na konkurs muszą stanowić pracę własną autora i nie mogą być wcześniej oceniane i nagradzane oraz publikowane (również w internecie). Nadesłane wiersze winny być napisane wyłącznie w języku polskim.
W nadesłanym zestawie wierszy każdy tekst musi być opatrzony godłem (pseudonimem). Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę z takim samym godłem. W kopercie na kartce formatu A4 trzeba podać dane autora: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail, wiek autora, godło oraz dołączyć następującą treść: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu i publikację  tekstów w czasopismach i mediach oraz internecie bez dodatkowej zgody i honorarium”.
III. Uwagi organizacyjne:
organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów,
w sprawach spornych, które nie zostały zawarte w regulaminie konkursu decyzje podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury,
nadesłane zestawy niezgodne z zasadami regulaminu: zawierające więcej niż 2 teksty lub opisane danymi osobowymi, znakami nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie,
ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 7 września 2017 podczas otwarcia XXIX Ogólnopolskich Literackich Spotkań Pokoleń w Pałacu w Kobylnikach,
o wynikach konkursu organizatorzy powiadomią tylko laureatów (telefonicznie i mailem),
jury przyzna nagrody i wyróżnienia za najlepsze wiersze w trzech kategoriach wiekowych:
I KATEGORIA: szkoły podstawowe,
II KATEGORIA: szkoły gimnazjalne,
III KATEGORIA: szkoły ponadgimnazjalne.
Teksty należy nadsyłać pocztą do 15 lipca 2017 roku na adres:
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
im. Stanisława Przybyszewskiego
ul. Rybacka 22
88-150 Kruszwica
(wiersze można również dostarczyć osobiście do biblioteki)
z dopiskiem: Konkurs poetycki „Strofy znad Gopła” (decyduje data stempla pocztowego).
Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela: koordynator XXIX OLSP Krystyna Wulert - KPCK, tel. 52 585 15 01 do 03,  692 315 658,  e-mail:krystyna.wulert@kpck.pl
Informację o konkursie można uzyskać na: blogu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy (http://bibliotekakruszwica.blogspot.com),
 stronach internetowych: Urzędu Miejskiego w Kruszwicy (www.kruszwica.um.gov.pl), Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy (http://www.ckis-ziemowit.pl) oraz portalu Moja Kruszwica.pl
Organizatorzy XXIX OLSP:
– Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy
– Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Bydgoszczy
Współorganizatorzy:
 – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Stanisława Przybyszewskiego w Kruszwicy
 – Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” w Kruszwicy
 – Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
– „Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze”
–  PTTK Oddział Nadgoplański w Kruszwicy
PATRONAT MEDIALNY:
Miesięcznik Samorządowy PANORAMA KRUSZWICKA, portal regionalny MojaKruszwica.pl, TVK Polanowice
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz