Rada Miejska przedstawia plan swojej pracy na rok 2017


Rada Miejska przedstawia plan swojej pracy na rok 2017. W zestawieniu można przeczytać czym ogólnie zajmować będą się radni.
Luty

1. Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2017 oraz plany związane z promocją miasta
i gminy.
2. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Marzec

1. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień sportowcom za wyniki osiągnięte w 2016r. oraz uhonorowanie stypendystów, którzy otrzymali wsparcie finansowe z tytułu realizacji Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci  i młodzieży.
2. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Kwiecień

1. Analiza stanu dróg i chodników po okresie zimowym oraz przedstawienie harmonogramu rzeczowo- finansowego i terminów napraw.
2. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Kruszwica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015.
3. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Maj

1. Ocena bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy na podstawie informacji Komendanta Policji oraz Komendanta OSP w Kruszwicy.
2. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Czerwiec

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kruszwica za 2015 rok. 
  - absolutorium dla Burmistrza Kruszwicy.
2. Informacja o przygotowaniu szkół Gminy Kruszwica do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
3. Przygotowanie do sezonu letniego ( miejsc wypoczynku, kąpieliska, pola namiotowe) 
ze szczególnym uwzględnieniem działań WOPR.
4. Analiza czystości wód jeziora Gopło.
5. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Sierpień

1. Ocena stanu bazy oświatowej na terenie gminy.
2. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Wrzesień

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszwica za I półrocze 2017 roku.
2. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Październik

1. Informacja o realizacji Funduszu Sołeckiego w roku 2017.
2. Informacja dotycząca realizacji planów inwestycyjnych, w tym wykorzystanie zewnętrznych środków finansowych.
3. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Listopad

1. Stawki podatków i opłat lokalnych.
2. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Grudzień

1. Przyjęcie budżetu Gminy Kruszwica na 2018 rok.2. Sprawy bieżące wynikające z pracy Rady i administracji samorządowej.

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz