Tak obchodziliśmy rocznicę wyzwolenia Kruszwicy w 1937 roku

W 18-stą rocznicę oswobodzenia Kruszwicy obchodzone uroczystości były bardzo uroczyście. Informację na ten temat publikuje Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne.Informacje pochodzą z Dziennika Kujawskiego, który artykuł na ten temat opublikował 10 stycznia 1937 roku. Uroczystości odbywały się w podniosłej atmosferze.


- W 18 – stą rocznicę oswobodzenia Kruszwicy,18 rocznicę wyzwolenia Kruszwicy spod jarzma zaborcy pruskiego obchodzono w prastarej kolebce Piasta bardzo uroczyście. Obchody rozpoczęto wieczorem przed hotelem „Gopło” zbiórką organizacji ze sztandarami. O godz. 19.30 wyruszył pochód miejscowych organizacji z orkiestrą ulicami miasta na Rynek. W czworoboku, utworzonym przez organizacje. Przy rozpalonym ognisku wygłosił krótkie nastrojowe przemówienie burmistrz p. Borowiak. Okolicznościowy treściwy referat wygłosił por. rez. p. Daleszyński - czytamy w dzienniku.

Podczas uroczystości nastąpiło odczytanie nazwisk poległych powstańców. Wspólnie odśpiewano także pieśni patriotyczne.

- Z kolei nastąpiło odczytanie nazwisk poległych bohaterów za wolność, spoczywających na tut. cmentarzu, a w odpowiedzi padały słowa „Poległ na polu chwał”. Pod koniec capstrzyku odśpiewano wspólnie „Boże coś Polskę”.  W dniu 3 bm. przy udziale pocztów sztandarowych i delegacji odbyło się uroczyste nabożeństwo w tut. kolegiacie, odprawione przez ks. wik. Łoja za poległych powstańcow. Doniosłe kazanie  wygłosił ks. prałat Schoenborn. Na koniec uroczystego nabożeństwa odśpiewano „Boże coś Polskę”. Po tym delegacje i poczty udały się na zbiórkę przed grób poległych powstańców, gdzie  złożony został przez burmistrza miasta p. Borowiaka wieniec na wspólnej mogile poległych jako znak wiecznej o nich pamięci - pisał Dziennik Kujawski. 
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz