Ludowcy zgłosili projekt dotyczący sołtysów. Włodarze wsi powinni dostawać pensję


Kilkadziesiąt tysięcy sołtysów w Polsce miałoby otrzymać pensję-połowę płacy minimalnej.
Tak pomysł zakłada zgłoszony przez ludowców projekt.

Polskie Stronnictwo Ludowe zgłosiło projekt obejmujący zasady wyboru oraz funkcjonowania sołtysów i rad sołeckich, w tym zasad uczestniczenia sołtysa w pracach rady gminy, zasad jego wynagradzania a także członków rad sołeckich.

- Regulacja zakłada, że sołtysom niezależnie od diet i zwrotu kosztów podróży służbowych będzie przysługiwało wynagrodzenie związane z pełnioną funkcją. Ma ono wynieść połowę wynagrodzenia minimalnego określonego na podstawie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w 2017 r. - 2000 zł brutto), a więc ok. 1000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji- podaje Serwis Samorządowy PAP.

Zmiany wokół sołtysów są równoznaczne z przystąpieniem sołtysów do ewentualnych ubezpieczeń
emerytalno-rentowych.

- Sołtys pełni bardzo ważną rolę w społecznym życiu wsi. Jest nie tylko reprezentantem sołectwa, lecz także inicjatorem przedsięwzięć służących społeczności wiejskiej. Cieszy się autorytetem i społecznym uznaniem. Istotą wnoszonego projektu ustawy jest dowartościowanie i wzmocnienie pozycji sołtysa i rady sołeckiej - czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Do obowiązków sołtysa należy m.in. zbieranie podatków, pomoc w przekazywaniu informacji
urzędowych oraz realizacja wydatków z funduszu sołeckiego i organizacja wiejskich zebrań.

Proponowana ustawa ma nie tylko wprowadzić ustawę ale także wzmocnić rolę sołectw. Według projektu wynika, że miałyby one możliwość dokładnego wskazania swojego mienia. 
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz