Realizacja zadań upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony ludności. Można składać swoje oferty

Fot. Pixabay

Burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych. Dotyczą one m.in. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ratownictwa i ochrony ludności.

O otwartym konkursie poinformował Urząd Miejski w Kruszwicy. Z dokumentów udostępnionych
publicznie wynika, że na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej planuje się przekazać w 2017 roku kwotę w wysokości 76 tysięcy złotych. Na ratownictwo i ochronę ludności 11 tysięcy złotych (podobnie jak w 2016 i 2015 roku), ochronę i promocję zdrowia w tym działalność leczniczą 3, 5 tysiąca złotych. 

Na działalność związaną z kulturą i sztuką oraz ochroną dóbr kultury przeznacza się kwotę 8 tysięcy złotych (mniej o 1100 złotych patrząc na lata 2015 i 2016). Zadania związane z pomocą społeczną w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w 2017 roku mogą liczyć na wsparcie w wysokości 31 tysięcy złotych. Zadania związane z działalnością na rzecz osób niepełnosprawnych natomiast na kwotę 4 200 złotych (podobnie jak w 2015 i 2016 roku).

Na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przeznaczono w 2017 roku 20 200,00 złotych. Jest to kwota większa niż w 2015 i 2016 (po 14 900, 00 złotych). W przypadku realizacji zadań związanych z działaniami na rzecz macierzyństwa i rodzicielstwa przewiduje się w 2017 roku 9 100,00 złotych.

Realizacja zadań powinna w całości nastąpić w 2017 roku. Data rozpoczęcia realizacji zadań nie może być jednak wcześniejsza niż 20 luty przyszłego roku.
Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz