Hotelik Sportowy w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Hotelik Sportowy został umieszczony w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wzniesiony w latach 90-tych budynek będzie można nabyć w drodze przetargu, który zapewne wkrótce zostanie ogłoszony.Nieruchomość jest oznaczona w ewidencji gruntów  jako działka 281/6 o powierzchni 0,5985 ha. Od ponad 20 lat funkcjonuje jako hotelik sportowy, którego łączna powierzchnia wynosi 612 m2.

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kruszwica” przyjętym uchwałą nr XLVIII/549/2010 Rady Miejskiej w  Kruszwicy z dnia 21.10.2010 r., zmienionym uchwałą nr XI/114/2015 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 30.09.2015 r. w/w działka zlokalizowana w m. Kruszwica, przy ul. Poznańskiej,  obr.2 położona jest w strefie miejskiej,  na obszarze Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, oraz w granicach głównego zbiornika wód podziemnych. Są to obszary zabudowane wskazane do przekształceń i uzupełnień zabudowy na  cele funkcji usługowej i mieszkaniowej – obszary kontynuacji zabudowy - czytamy w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Cena nieruchomości wynosi 1.900.000,00 złotych. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a  ustawy  z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz. U. z  2011 r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.) w związku z art. 29a ust. 8 ustawy.

Budynek zbudowano w latach 90-tych m.in. z powodu zorganizowania nad Gopłem X Olimpiady Sportowców Wiejskich Kruszwica - Atlanta. Prace zakończono w 1996 roku.

źródło: www.gminakruszwica.pl

Share on Google Plus

About Przemysław Bohonos

1 komentarze:

  1. A co z pomieszczeniami dla piłkarzy?Gdzie będzie siedzibą klubu?

    OdpowiedzUsuń