Awaryjne lądowanie dla kruszwickich nauczycieli? Zespoły Szkół nie powstały bez powodu

Pierwsze, pozytywne według Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy zmiany związane z utworzeniem zespołów szkół już nastąpiły.Dotyczą one spraw związanych z zatrudnieniem nauczycieli.

 

 

 

Jak informuje Zespół Oświaty i Wychowania w Kruszwicy w efekcie podjętych zmian organizacyjnych, dotychczasowe Przedszkole nr 1, Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum nr 1 rozpoczęły rok szkolny 2016/2017 w nowej jednostce organizacyjnej tj. Zespole Szkół Samorządowych nr 1. Po drugiej stronie miasta Przedszkole Nr 3 i Szkoła Podstawowa nr 2 weszły w skład funkcjonującego od 2012 roku Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

-Dzięki wprowadzeniu wskazanych wyżej zmian 14 nauczycieli zatrudnionych wcześniej w samodzielnych szkołach i przedszkolu uniknęło ograniczenia wymiaru zatrudnienia i obecnie są oni zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.W dwóch zespołach, które skupiają łącznie 5 szkół i 2 przedszkola funkcjonujące wcześniej jako odrębne jednostki, obecnie jest tylko 6 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy-dowiadujemy się w Zespole Oświaty i Wychowania.

Połączenia dotychczasowo samodzielnych szkół zdaniem organu prowadzącego wpłynęło korzystnie na sytuację zawodową znaczącej grupy nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół.

-Wdrażana obecnie nowa struktura organizacyjna nie wpłynie negatywnie na poziom nauczania i wychowania w Szkołach i Przedszkolach połączonych w Zespoły. Połączenie to ma charakter organizacyjno-administracyjny,z zachowaniem pewnej autonomii poszczególnych jednostek w zakresie kształtowania procesu dydaktyczno–wychowawczego, który zasadniczo przebiegać będzie bez większych zmian w stosunku do lat minionych- tłumaczą urzędnicy.

Łączenie szkół w zespoły jest również zabiegiem,który ma złagodzić skutki wygaszania gimnazjów. Nabór do tych placówek zostanie wstrzymany z dniem 1 września 2017 roku. Do tematu jeszcze wrócimy.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz