W czerwcu przeprowadzono konsultacje społeczne. 210 osób wyraziło swoje zdanie w ankietach [ANALIZA]

Urząd Miejski w Kruszwicy upublicznił raport na temat konsultacji społecznych, które odbyły się w czerwcu. Ich celem jest opracowania gminnego programu rewitalizacji na lata 2015-2023.

 

Konsultacje rozpoczęły się 8 czerwca i potrwały do końca miesiąca. Składały się zarówno spotkań z mieszkańcami jak i ankiet, które można było wypełnić w budynku lub drogą internetową. Kwestionariusze te podzielono na trzy części (gmina Kruszwica pod kątem silnychi słabych stron oraz szans i zagrożeń dla jej rozwoju, zgłaszanie propozycji projektów infrastrukturalnych oraz charakteryzacja osoby, która wniosek wypełnia).

W ramach I etapu konsultacji wypełnionych zostało 210 kwestionariuszy. W ankietach wzięło udział 111 kobiet i 95 mężczyzn. 4 osoby nie zaznaczyły w tym punkcie odpowiedzi.

Z przedstawionych danych wynika, że najaktywniej w kwestionariuszach wzięli udział osoby w wieku od 26 do 30 lat. Równie aktywne okazały się osoby w wieku od 31 do 40 lat. Swoje zdanie statystycznie chętniej wyraziły osoby od 21 do 25 lat i od 36 lat do 40 lat. Wypełnione ankiety oddali najczęściej mieszkańcy miasta.

Zdaniem ankietowanych silną stroną gminy Kruszwica są tereny cenne przyrodniczo oraz zasoby wodne. Okazuje się, że sporo osób stwierdziło również, że walorem jest położenie Kruszwicy przy mieście powiatowym-Inowrocławiu. Kruszwiczanie są również dumni z zabytków, przeszłości historycznej miasta oraz tradycji Kujaw.

Wśród słabych stron ankietowani zwrócili uwagę na problem związany ze znalezieniem pracy u kobiet i dopiero rozpoczynającej pracę zarobkową młodzieży oraz niski poziom dochodów mieszkańców.

Ankietowani uważają, że wśród szans dla gminy Kruszwica jest wzrost zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku i zdrowego, ekologicznego trybu życia oraz wzrost zainteresowania lokalnymi tradycjami, rzemiosłem i inwestycje w obszary wiejskie.Na dalszych pozycjach znalazły się informacje dotyczące wzrostu potencjału turystycznego i rozbudowa ścieżek rowerowych.Z tych samych ankiet wynika, że osoby, które zdecydowały się wyrazić swoje zdanie najbardziej obawiają się emigracji do dużych miast, zanieczyszczenia środowiska oraz procesu "starzenia się społeczeństwa".

Do gminnego programu rewitalizacji wpisano na tę chwilę 9 projektów. Wśród nich znajduje się przebudowa ulicy Kraszewskiego w Kruszwicy, utworzenie kompleksu rekreacyjnego w starej części miasta Kruszwica, rozbudowa infrastruktury żeglarskiej na Gople, przebudowa boiska w Chełmcach, rewitalizacja wiatraka w Chrośnie oraz centrum wsi w Janowicach, przebudowa boiska w Polanowicach, budowa hali sportowej w Racicach oraz remont świetlicy w Woli Wapowskiej.

 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz