Sesja Rady Miejskiej. Zobacz porządek obrad [PLAN]

31 sierpnia w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy o godzinie 14:00 odbędą się obrady XXIII sesji. Zobacz porządek obrad.      

 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie  obrad  XXIII sesji  i stwierdzenie  quorum.

2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XXII sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XXII sesji.

7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.

8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Informacja o przygotowaniu szkół Gminy Kruszwica do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017

10. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian w  budżecie  Gminy  Kruszwica  na rok 2016.

11. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy   

      Kruszwica  na  lata  2016-2023.

12.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia udziału Gminy Kruszwica  w prawie własności nieruchomości  położonej w miejscowości Piecki 10.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Racice.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2016r.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

                    

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz