Urząd opublikował zapytanie ofertowe w sprawie wiatraka w Chrośnie

Sprawa zabytkowego wiatraka powraca do przestrzeni publicznej. Obecnie Gmina Kruszwica zwróciła się z prośbą o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji technicznej.

 

Dokumentacja techniczna ma zostać stworzona dla zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego wiatraka typu koźlak w Chrośnie".

 

 

Przedmiot opracowania obejmuje:

-inwentaryzację obiektu wraz z klasyfikacją drewna oraz uwzględnieniem elementów

do wymiany lub rozbiórki,

-uzyskanie map do celów projektowych,

-uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

-wykonanie dokumentacji technicznej- projektu budowlano-technicznego (6 egz.),

obejmującej w szczególności :

a) -wykonanie projektu zagospodarowania terenu,

b) -wykonanie projektu ogrodzenia terenu,

c) -wykonanie projektu instalacji elektrycznej wraz z iluminacją,

d) -wykonanie projektu wolnostojącego pieca chlebowego,

e) - projekt elementów małej architektury obejmujący ławy i stoły drewniane,

f) - wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do obiektu,

g) -wykonanie projektu sanitariatu wolnostojącego przystosowanego do użytku

niepełnosprawnych ze zbiornikiem bezodpływowym, (Sanitariat powinien

nawiązywać swoją elewacją do elewacji wiatraka „koźlak”)

h) -wykonanie projektu instalacji przeciwpożarowej.

-uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień,

-wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (2 egz. dla każdej

z branż),

-wykonanie kosztorysu inwestorskiego (2 egz.),

-wykonanie przedmiaru robót (2 egz.),

-wykonanie kosztorysu ofertowego (2 egz),

-wersję elektroniczną na komputerowym nośniku informacji wszystkich opracowań (plik

w programie ogólnodostępnym, dokumenty w wersji elektronicznej muszą być kompletne

i tożsame z wersją papierową)- (2 egz);

-złożenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę we właściwym organie administracji

architektektoniczno-budowlanej.

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz