Mieszkańcy doradzają na co chcą wydać środki unijne. Trwają konsultacje w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji

Trwają spotkania konsultacyjne w sprawie Gminnego Program Rewitalizacji na lata 2015-2023. Spotkania mają na celu m.in. przekazanie zainteresowanym informacji czym jest rewitalizacja oraz w jaki sposób wyznacza się obszary wymagające wsparcia.

 

Wyznaczanie powyższych obszarów oparte jest na rzetelnej i obiektywnej analizie sytuacji społeczno-gospodarczej gminy,  której wyniki również zostały przedstawione. Ponadto uczestnikom spotkań rozdano formularze i kwestionariusze, by mogli w formie pisemnej skierować swoje sugestie do opracowywanego programu.

Pierwszy etap konsultacji trwa do 30 czerwca, zatem jeszcze przez blisko 2 tygodnie każdy może zgłosić swoje pomysły poprzez wypełnienie oraz dostarczenie do urzędu formularzy i kwestionariuszy. Przypominamy, że można je otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy (pok. 30), ul. Nadgoplańska 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15. Dostępne są także w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Kruszwica (http://www.kruszwica.um.gov.pl) w zakładce Inwestycje (Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kruszwica.gmina.pl) w zakładce Inwestycje gminne (Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023). Ponadto na w/w stronach internetowych znajduje się także prezentacja (raport z diagnozy gminy), w której zawarte są wszelkie informacje, jakie zostały przedstawione mieszkańcom w trakcie spotkań 16 czerwca. Dodatkowo w każdy wtorek w godzinach 7:15 - 15:15 prowadzone są dyżury konsultacyjne pracownika urzędu, pani Olgi Barczak (ul. Nadgoplańska 4, p. 22, tel. 052 35-15-010 wew. 38).

Wypełnione formularze można składać do 30 czerwca br. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, bądź wysłać pocztą tradycyjną na adres urzędu lub elektroniczną na adres um@kruszwica.um.gov.pl.

Na podstawie zebranych uwag oraz propozycji zostanie sporządzony i udostępniony publicznie raport z przeprowadzonego pierwszego etapu konsultacji społecznych. W kolejnym etapie opracowania programu rewitalizacji wszystkie zgłoszone sugestie zostaną przeanalizowane pod kątem możliwości wpisania ich do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. Następnie, przy uwzględnieniu wyników konsultacji, powstanie wstępna propozycja całego dokumentu.

Kolejną okazję włączenia się w proces tworzenia programu rewitalizacji mieszkańcy będą mieli już na przełomie lipca i sierpnia br. Zaplanowano bowiem drugi z trzech etapów konsultacji społecznych, na który już w tej chwili serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego uczestnictwa. 

Galeria: https://www.facebook.com/Kruszwica/photos/?tab=album&album_id=1052859391416853

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz