Gmina zapowiada konsultacje społeczne w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Kruszwicy

Gmina Kruszwica ogłosiła rozpoczęcie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania dokumentów dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023. To od niego będzie zależeć na co wydane zostaną środki z Unii Europejskiej.

 

 

 

Przedmiotem konsultacji ma być analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy Kruszwica, obszarów wymagających wsparcie (tzw. zdegradowanych) oraz obszarów typowanych do rewitalizacji. Konsultacje mają zebrać opinie,uwagi i propozycje mieszkańców Kruszwicy i potrwać do 30 czerwca.

Aby umożliwić konsultację Urząd Miejski zapowiada spotkania otwarte. Gminny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023. Do takich spotkań dojdzie już 16 czerwca w Klubie Popiel na Osiedlu Zagople o godzinie 10:00, świetlicy wiejskiej w Polanowicach o 13:00 oraz świetlicy wiejskiej w Chełmcach.

Formularz konsultacyjny ma być dostępny: 

· w wersji elektronicznej na stronie internetowej Gminy Kruszwica http://www.kruszwica.um.gov.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kruszwica.gmina.pl w zakładce Inwestycje gminne (Gminny Program Rewitalizacji Gminy Kruszwica na lata 2015-2023), 

·  w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Kruszwicy (pok. 30), ul. Nadgoplańska 4, w godzinach pracy urzędu (7.15-15.15). 

 Dodatkowe informacje można uzyskać w czasie dyżurów konsultacyjnych pracownika urzędu, pani Olgi Barczak, bądź telefonicznie pod nr 052 35-15-010 wew. 38. Dyżury będą odbywać się w każdy wtorek od godziny 7:15 do 15:15. 

  Wypełnione formularze można złożyć: 

 

1. drogą elektroniczną na adres um@kruszwica.um.gov.pl, 

2. drogą korespondencyjną na adres: Gmina Kruszwica, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, 

3. bezpośrednio do Biura Obsługi Interesanta, ul. Nadgoplańska 4, Kruszwica.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz