Urząd Miejski w Kruszwicy odpowiada Jackowi Zalesiakowi na zarzuty w sprawie Młodzieżowego Zespołu Doradczego

Urząd Miejski w Kruszwicy odpowiada radnemu powiatowemu Jackowi Zalesiakowi w sprawie Młodzieżowego Zespołu Doradczego.

 

15 kwietnia br. w  Urzędzie Miejskim w Kruszwicy odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Kruszwica. Celem spotkania było przybliżenie pomysłu utworzenia Młodzieżowego Zespołu Doradczego Burmistrza Kruszwicy. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Kruszwica. W spotkaniu wzięli udział Aleksandra Lipińska - dyrektor ZSO w Kruszwicy, Halina Stajszczak - dyrektor ZSP im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, Bartosz Krajniak – Zastępca Burmistrza Kruszwicy oraz Joanna Dzikowska – pracownik zespołu ds. promocji.

 

W spotkaniu nie wziął natomiast udziału przedstawiciel ZSP w Kobylnikach. Koncepcja funkcjonowania zespołu została przedstawiona również Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu – Robertowi Gołdeckiemu. Pan naczelnik pozytywnie przyjął wiadomość o planach nawiązania współpracy z młodzieżą przez kruszwicki samorząd.

 

Podczas spotkania przedstawiono ramowe założenia dotyczące funkcjonowania Młodzieżowego Zespołu Doradczego Burmistrza Kruszwicy. Jedynym kryterium doboru kandydatów do zespołu jest zamieszkanie ucznia na terenie Gminy Kruszwica oraz bycie uczniem danej szkoły ponadgimnazjalnej. O sposobie wyłonienia przedstawicieli decyduje dana szkoła. Urząd Miejski w Kruszwicy nie narzuca tego jak w danej szkole mieliby zostać wybrani członkowie zespołu, a co za tym idzie, nikt nie zabrania wyłonienia ich w drodze wyborów.

 

Zespół będzie miał charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, a jego członkowie będą pełnić swe funkcje społecznie. Odwołanie członka Młodzieżowego Zespołu Doradczego Burmistrza Kruszwicy następować będzie na wniosek szkoły, której jest przedstawicielem. Kadencja zespołu ma trwać 2 lata i rozpoczynać się będzie licząc od miesiąca jego pierwszego posiedzenia. Spotkania zespołu mają odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

Przy określaniu minimalnej częstotliwości spotkań wzięto pod uwagę możliwe trudności organizacji posiedzeń w okresie wakacyjnym.

 

Dyrektorzy obecni na spotkaniu 15 kwietnia zapoznali się z powyższymi kryteriami, zasadami pracy zespołu i nie wnieśli uwag oraz zadeklarowali gotowość do podjęcia współpracy. Ponadto, o zamiarach powołania zespołu zostało poinformowane Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu.

 

Jednocześnie wyrażamy ubolewanie z powodu wykorzystywania tematu współpracy z młodzieżą do celów politycznych. Próbę blokady tej inicjatywy przez Radnego Jacka Zalesiaka oceniamy jako celowe działanie prowadzące do popsucia dobrych relacji pomiędzy samorządem a szkołami.

 

 

Urząd Miejski w Kruszwicy

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz