Sesja Rady Miejskiej już 25 maja

Obrady  XXI sesji  Rady  Miejskiej w Kruszwicy odbędą się 25 maja 2016 roku o godzinie 14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy. 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie  obrad  XXI sesji  i stwierdzenie  quorum.

2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XX sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi  Burmistrza  na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XX sesji.

7. Składanie  interpelacji  i  zapytań.

8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Przygotowanie do sezonu letniego ( miejsc wypoczynku, kąpieliska, pola namiotowe) 

ze szczególnym uwzględnieniem działań WOPR.

10. Bezpieczeństwo i przeciwdziałanie przestępczości na terenie miasta i gminy.

11. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian w  budżecie  Gminy  Kruszwica  na rok 2016.

12. Podjęcie   uchwały  w  sprawie  zmian  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  Gminy Kruszwica  na  lata  2016-2023.

13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy.

14. Podjęcie uchwały  utworzenia Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Kruszwicy.

15. Wolne wnioski i zapytania.

16. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz