Radni przyjęli program dotyczący bezdomnych zwierząt

W Gminie Kruszwica przyjęto program dotyczący bezdomnych zwierząt. W zaakceptowanej przez radnych i organizacje uchwale porusza się temat związany z bezdomnością kotów i psów.

 

Jak informował Kurier Kruszwicki na sesji marcowej radni przegłosowali program dotyczący bezdomnych zwierząt. Program obejmuje zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt  w schroniskach, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,  usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego i zapewnienie im w nim miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zderzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Projekt programu został przekazany do akceptacji powiatowemu lekarzowi weterynarii w Inowrocławiu, organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt oraz dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich na obszarze Gminy Kruszwica. Akceptację dla programu wyraziły  koła łowieckie nr 49 i 5 oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu.

Stanowiska w sprawie programu nie zajęły koła łowieckie nr 48, 53 i OHZ Rożniaty oraz Fundacja Animal Rescue Poland Sekcja Kruszwica. Zgodnie z prawem niezajęcie stanowiska jest równoznaczne z akceptacją przesłanego programu.

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na www.kurierkruszwicki.pl i dowiedz się szczegółów przyjętego programu.

 

 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz