XVII obrady sesji Rady Miejskiej już 25 lutego [Porządek obrad]

25 lutego o godz.14:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Niepodległości w Kruszwicy odbędą się XVII obrady sesji Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad:

1.  Otwarcie  obrad  XVII sesji  i stwierdzenie  quorum.

2.  Wybór  sekretarza  obrad- podjęcie uchwały.

3.  Przyjęcie  protokółu  z  obrad  XVI sesji- podjęcie  uchwały.

4. Informacja  Przewodniczących  komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja  Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie  międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi  Burmistrza  n a interpelacje i wnioski złożone w trakcie XVI sesji.

7. Składanie  interpelacji  i  zapytań 8. Składanie  wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Oferta kulturalna Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit” na rok 2016.

10. Informacja o promocji miasta i gminy za 2015 rok i plany na rok 2016 z uwzględnieniem działań prowadzonych przez PTTK.

11. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

12. Podjęcie  uchwały  w  sprawie zmian w  budżecie  Gminy  Kruszwica  na rok 2016.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2016-2023.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i zbiorowego  odprowadzania  ścieków  dla Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Kruszwicy 

Sp. z o.o.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Głębokie.

16. Wolne wnioski i zapytania.

17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz