Janowice rozbudują 1 punkt świetlny, a Karsk postawi na remont gminnych dróg

Przed uchwaleniem budżetu 2016  sołectwa musiały podjąć decyzję na co będą chciały wydać przekazane im sołeckie środki. Tym razem prezentujemy zaplanowane wydatki sołectw Janowic, Karska, Kicko oraz Kobylnicy.

 

 

 

 

W Janowicach kwota dofinansowania na rok 2016 wyniesie 19 096 złotych i większości zostanie przekazana na inwestycje o charakterze majątkowym jakim jest budowa 1 punktu świetlnego w parku w Janowicach. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 10 tysięcy złotych. Pozostałe inwestycje mają charakter bieżący. W sołectwie planuje się wydać 1096 złotych na remont dróg, 500 złotych na zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych do kosiarki sołeckiej, 2 tysiące złotych na zakup wyposażenia  i artykułów do bieżącego utrzymania świetlicy. Na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych dla dzieci i społeczeństwa planuje się wydać kwoty 800 złotych, 1 700 złotych oraz 3 tysiące złotych.

W Karsku kwota dofinansowania wyniesie 21 235 złotych. Jedyną inwestycją o charakterze majątkowym będzie doposażenie placu zabaw w Brześciu na kwotę 6 tysięcy złotych. Oprócz tego planuje się wydać na obszarze sołectwa 5685 złotych na remont dróg gminnych, 2500 zł na wykaszanie terenów zieleni w sołectwie, 2200 wymianę drzwi w świetlicy w Witowicach, 450 złotych na wykonanie tablicy informacyjnej o historii wsi, 400 złotych na zakup sprzętu sportowego oraz 4 tysiące złotych na organizację spotkań integracyjno-kulturalnych. 

W Sołectwie Kicko kwota dofinansowania wyniesie 23 076 złotych. Największą lokalną inwestycją o  charakterze majątkowym będzie budowa placu zabaw w Janocinie na kwotę 15 tysięcy złotych.Oprócz tego planuje się wydać 4 tysiące złotych na remont dróg, 700 złotych na utrzymanie i wykorzystanie kosiarki, 3 tysiące na organizację pikniku rodzinnego oraz 376 złotych na zakup sprzętu sportowego.

W Kobylnicy na rok 2016 nie przewiduje się inwestycji o charakterze majątkowym. Przedsięwzięcia mają mieć bowiem charakter bieżący. Należą do nich remont wiat drogowych za 1200 złotych, koszenie poboczy na drodze gminnej za 2 tysiące złotych, zakup tablicy informacyjno-ogłoszeniowej za tysiąc złotych, wyposażenie pomieszczenia biurowego w OSP w Witowicach na kwotę 1800 złotych, zakup paliwa do kosiarki za 300 złotych, zakup wyposażenia i artykułów  potrzebnych o bieżącego utrzymania świetlicy na kwotę 2847 złotych oraz organizację życia kulturalnego. Na ostatnią z inwestycji sołectw planuje przekazać 3 tysiące złotych. Łącznie kwota dofinansowania wyniesie 12 147 złotych.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz