Nowy dyrektor Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy

Nowy rok obfituje w zmiany dotyczące kadr miejskiego urzędu. W ubiegłym tygodniu ogłoszono konkurs na dyrektora  Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy.

 

 

Pod koniec grudnia ubiegłego roku doszło do poważnych zmian w strukturze kruszwickiego ratusza. Z pracą na stanowisku wiceburmistrza rozstał się Mikołaj Bogdanowicz. Tego typu decyzja była konieczna z uwagi na objęcie przez niego funkcji wojewody kujawsko-pomorskiego. Ze stanowiskiem pożegnał się również wieloletni działacz oraz samorządowiec Marek Stręk, który odszedł na emeryturę.

Choć nadal brak oficjalnego potwierdzenia, miejsce Marka Stręka ma zająć Bogdan Hałasa. Zdaje się to potwierdzać rozpisany w ubiegłym tygodniu konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu  Oświaty i Wychowania w Kruszwicy, które Hałasa od kilku lat piastował.

Według informacji podanych w konkursie niezbędne będzie posiadanie  pięcioletniego stażu pracy lub wykonywanie przez  co najmniej 5 lat działalności gospodarczej o  charakterze zgodnym z zakresem obowiązków wykonywanych na  stanowisku, o którym mowa w ogłoszeniu, w tym 3 lata na stanowisku  kierowniczym w jednostce organizacyjnej realizującej zadania określone  w ustawie o systemie oświaty, posiadanie  wykształcenia wyższego drugiego stopnia w rozumieniu przepisów  o szkolnictwie wyższym o kierunku administracja, ekonomia lub prawo oraz  znajomość przepisów prawa oświatowego, finansowego i samorządowego.

Do zadań dyrektora Zespołu Oświaty i Wychowania należeć będzie wykonywanie obowiązków kierownika zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy, zapewnienie warunków do realizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych, higienicznych warunków  nauki wychowania i opieki,  współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkoli w realizacji programów nauczania oraz realizacja remontów i zadań inwestycyjnych zakresie rozwoju bazy  materialnej szkół i przedszkoli.

Zainteresowani z aplikowaniem na stanowisko mają czas do 22 stycznia.  Po drodze muszą złożyć również wymagane w konkursie dokumenty. 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz