Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o walce z przemocą [INFORMATOR]

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kruszwicy zachęca do szukania pomocy w placówce przy ulicy Rybackiej 22. To właśnie tam funkcjonuje Zespół Interdscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

STOSOWANIE PRZEMOCY WOBEC BLISKICH JEST PRZESTĘPSTWEM 

ŚCIGANYM Z URZĘDU

 

 

Stanowi o tym art. 207 Kodeksu Karnego:

„ Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osoba najbliższą lub nad inną osobą pozostającą   w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osoba nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 

 

Służby i instytucje, takie jak: policja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, oświata, komisje ds. rozwiązywania problemów alkoholowych mają obowiązek podejmować interwencje zawsze, gdy zachodzi podejrzenie takiego czynu i uruchomić procedurę „ Niebieskiej Karty”. Celem tych działań jest zatrzymanie przemocy i udzielenie pomocy osobom pokrzywdzonym.

 

W świetle obowiązującego w Polsce prawa zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoba stosująca przemoc musi liczyć się z ponoszeniem określonych konsekwencji, takich jak np.:

rozpoczęcie procedury karnej lub/ i administracyjnej przeciwko niej,

zakaz kontaktowania się z określonymi osobami,

zakaz zbliżania się do określonych osób,

nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonymi.

 

ZA PRZEMOC ODPOWIEDZIALNA JEST ZAWSZE OSOBA, KTÓRA JĄ STOSUJE. ŻADNE ZACHOWANIE OSOBY KRZYWDZONEJ NIE USPRAWIEDLIWIA JEJ STOSOWANIA, NAWET KIEDY CZUJE SIĘ ONA PROWOKOWANA.

 

Jeżeli jesteś osobą doświadczającą przemocy lub stosujesz przemoc wobec swoich bliskich zachęcamy do zgłoszenia się do Zespołu Interdscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Rybacka 20 w  Kruszwicy w celu uzyskania pomocy.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz