Ważne rozmowy oraz symbole ostatnich dni

Temat wojny oraz relacji polsko-niemieckich ma ostatnio spore znaczenie. O trudnej historii i skomplikowanych relacjach między narodami mówi się od pewnego czasu również w Kruszwicy.

 

Trudna historia stała się tematem badań Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Ich głównym celem jest dotarcie do prawdy i oddzielenie faktów od spekulacji.

Do niezwykle ważnego spotkania doszło w minionym tygodniu między Wernerem Schackiem, a członkami Nadgoplańskiego Towarzystwa Historycznego. Stowarzyszenie przeprowadziło szereg rozmów z mieszkającym obecnie w Niemczech gościem. Werner Schack Kruszwicę odwiedza regularnie ze względu na pochodzenie swojej rodziny. Rodzina Schacków zamieszkiwała teren nadgoplańskiej gminy od połowy XIX wieku do 1945 roku i dobrze zapisała się w pamięci kruszwiczan łącząc w sobie zarówno pierwiastki polskie jak i niemieckie.Bliskość z ziemią kruszwicką ma również związek z historią zorganizowanego przez rosyjskie NKWD obozu dla Niemców po II wojnie światowej. Miejsce to upamiętniono w latach 90. tablicą pamiątkową znajdującą się przy kruszwickiej kolegiacie, której treść wyraża nadzieje, że Polacy i Niemcy będą żyć w zgodzie i działać razem w zjednoczonej Europie.

Wskutek chorób, trudności w aprowizacji oraz złych warunków bytowych na terenie obecnego boiska sportowego zmarło kilkuset Niemców, w tym dziadkowie Wernera Schacka.

-Szczególne znaczenie w ostatnich dniach miały rozmowy przeprowadzone z panem Wernerem Schackiem, których przesłanie jest jedno, aby nasze narody zgodnie z treścią zapisaną na tablicy przy kolegiacie żyły ze sobą i współpracowały w duchu chrześcijańskim- informuje Nadgoplańskie Towarzystwo Historyczne.

Wyrazem szczególnym pojednania oraz przyjaźni była uroczystość w lasku Rożniackim, do którego na zaproszenie stowarzyszenia Werner przybył. W miejscu tym podobnie jak w Łagiewnikach zamordowano niewinnych obywateli okupowanej Polski.

Po wspólnej modlitwie Werner Schack złożył kwiaty w miejscu pamięci, a także spotkał się z Antonim Millą, synem jednej z ofiar zamordowanych przez Niemców w październiku 1939. Niemiecka okupacja Ziemi Piastowskiej przebiegała krwawo i brutalnie. Szacuje się, że na terenie nadgoplańskiej gminy życie w latach 1939-1945 straciło ponad 600 osób.

Czytaj więcej:

http://mojakruszwica.pl/index.php/historia/1034-gazeta-nadgoplanska-polska-krew-na-lagiewnickich-polach

http://kruszwicahistoria.blogspot.com/2015/09/miejsce-pamieci-w-rozniatach.html

 

 

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz