29 października sesja Rady Miejskiej

 29 października 2015 roku w sali OSP w Kruszwicy odbędą się obrady XII sesji Rady Miejskiej. Samorządowe spotkanie rozpocznie się o 14:00.

 

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad XII sesji i stwierdzenie quorum.

2. Wybór sekretarza obrad- podjęcie uchwały.

3. Przyjęcie protokółu z obrad XI sesji- podjęcie uchwały.

4. Informacja Przewodniczących komisji o pracy komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Burmistrza Kruszwicy o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski złożone w trakcie XI sesji.

7. Składanie interpelacji i zapytań.

8. Składanie wniosków i zapytań przez Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli.

9. Funkcjonowanie MG Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszwicy oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

10. Informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania projektów z Unii Europejskiej 

i Urzędu Marszałkowskiego.

11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Kruszwica za rok szkolny 2014/2015.

12. Analiza oświadczeń majątkowych.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Kruszwica na rok 2015.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszwica na lata 2015-2023.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Kruszwicy.

17. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Grodztwo.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sukowy.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Inowrocławiu na kadencję 2016-2019.

20. Wolne wnioski i zapytania.

21. Zamknięcie obrad sesji.

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz